May 6, 2013

-----11-05-2013 Saturday 1st Rajab-----

Asalam-o-Alaikum wr wb :)

11-05-2013 Saturday 1st Rajab

RAJAB MAHINE KI FAZILAT WA AMILIYAT

BISMILLAH IR-RAHMAN-IR RAHIM

Hadith sharif mai hai-jise rajab mahina nashib ho to usse chahiye ki uski 15vi raat aur akhiri raat mai gushal kare. Iski barakat se wo gunaho se Ayesha paak hojayega jayese abhi-abhi maa ke bet se payeda howa hai.

Iss mahine ki 5 rate ibadad ke liye bahut afzal hai. Paheli raat, 15vi raat, aur akhiri 3-rate . issi mahine ki 27vi raat ko sab-e-meraz kaha jata hai. Issi raat mai allah ke pyare rasul se milne ke liye arsh-e-azam se bhi aage la-maqa tak tashrif legaye.

Jo adimi is mahine mai 30 rakat padhe aur har rakat mai ALLAHMDO SHARIF ke baad 3-3- baar KUL-YA-EYUHL-KAFIRUN padha kare, allah paak usske gunah bakhsh dega. Hazrat salman farshi radiallaho-anho ne iss namaz ke padhne ke bare mai pyare rasul se tarikh malum kiya to apne farmaya-razab ki paheli raat mai 10-rakat padho aurr har rakat mai ALLAHMDO ke baad 3-baar KUL-YA-EYUHL-KAFIRUN aur 3-baar KUL-HOWALLA SHARIF padho. Aur namaz ke baad yaha dua mago.

LAELAHA-EL-LALAHA, WADAHO-LASHARIKA-LAHO-LAHUL-MULKO-WA-LAHOL-HAMDO-YUHI-WA-YUMIT. WA-HUWA-HAYYUL- LAYAMUT. BEYDEHIL-KHAYER. WA HUWA ALA-KULLE- SHAYEN-KADIR. ELAHAN WAHIDAN,SAMDAN-FARDA. ALLA-HUMMA-LA-MANE-AA-LIMA-AA-AATAOTA-WALA-MO-AATIAA-LIMA-MAN-AATA-WALA-YANFAAO-ZALZAD-MIN-KAL-ZADDA.

Fir 15vi raat mai bhi 10-rakat nafal padhe. Wa har rakat mai ALLAHMDO SHARIF ke baad 3-baar KUL-YA-EYUHL-KAFIRUN aur 1-baar KULHUWALLA padhe. Namaz ke baad hath udha kar yu padheye.

LAELAHA-EL-LALAHA, WADAHO-LASHARIKA-LAHO-LAHUL-MULKO-WA-LAHOL-HAMDO-YUHI-WA-YUMIT. WA-HUWA-HAYYUL- LAYAMUT. BEYDEHIL-KHAYER. WA HUWA ALA-KULLE- SHAYEN-KADIR. ELAHAN WAHIDAN,SAMDAN,FARDAN-WATRAN-LM-YATTKHIZ-SAHIBATAO-WALA-WALDA.

Mahine ki akhiri raat mai 10-rakat nafal ki niyat se padhe. Har rakat mai ALLAHMDO SHARIF ke baad 3-3 baar SURE KAFIRUN aur har 3-3 baar KULAHUWALLA padhye. Namaz ke baad hath utha kar yu padhye.

LAELAHA-EL-LALAHA, WADAHO-LASHARIKA-LAHO-LAHUL-MULKO-WA-LAHOL-HAMDO-YUHI-WA-YUMIT. WA-HUWA-HAYYUL- LAYAMUT. BEYDEHIL-KHAYER. WA HUWA ALA-KULLE- SHAYEN-KADIR. WA-SALLALLAHO-ALA-SAYYEDINA-MOHAMMDIYU-WA-ALA-AALEHITTAHERIN-WALA-KUWATA-ILLA-BILLA-HIL-ALIEL-AZIVIM. Padh kar allah se dua mage. Allah paak apne fazal se dua qabul farmayega.

Iss mahine mai juma ke din juma ki namaz ke baad ashar ki namaz se pahele 4-rakat nafal namaz padhye. Har rakat mai ALLAHMDO SHARIF ke baad 7 baar AAYTAL KURSHI aur 5 baar KULAHUWALLA padheye. Salam ke baad 25 baar LA-HAWLA-WALA-KUWA-ILLA-BILLAHIL-KABIRIL-MUTAAL padhye.

No comments: