April 19, 2011

Namaz Images


(* Why Do I Love You *)


Aqwal-e-Zareen...........Hazrat Luqman(A.S)


1 : Jahilon se mat milo werna wo tujhe bhi Jahil bana dein gay.....

2 : Kaminon ke muqabley mein Khamosh raha karo

3 : Namaz mein Qalb ki,Majlis mein zuban ki,Ghazab mein haath ki,aur Dasterkhuwan pe Pait ki Hifazat karo.

4 : Jis tarhan Barish Khushk zameen ko zinda kerti hai,
isi tarhan Suhbat-e-Ulma se Dil zindz hota hai.

5 : Badgumani ko apne ooper ghalib mat aane do,werna
tumhein dunia mein koi aur Hamdard na mil sake ga.

6 : Aqal adab ke sath aisi hai jaise ke derakht samer k sath,aur Aqal baghair adab aisi hai jaise ke derakht be samer..............

Must Read Roz padhne ke qurani Azkaar

  -Fajr ki Namaz ke baad:         (Para 22) & (PARA 30)
 Fazilat:Surah Yaseen Quran shareef  ka Dil hai, Jis ne 1 martaba SURAH YASIN ki tilawat ki ALLAH Rabbul  Izzat use 10 QURAN PAK padhne ka sawab ata karenge.
-Zohar ki Namaz ke baad:                   (Para 26)

-Asar ki Namaz ke baad                (Para 30)
 Fazilat:Is surah ke padhne par Dil me Yaqeen & Noor paida hota hai.

-Maghrib ki Namaz ke baad:             (Para 27)

       - Isha ki Namaz ke baad:            (Para 21)&    (Para 29)
Fazilat: Surah Mulk ka har Raat ko padhte rahne Azaab khabar se Najat  ka sabab & Azaab Jahannum se bhi.
-Huzoor Sallallahu Alaihi wa Sallam is waqt tak nahe sote the jab tak Surah al Sajda & Surah Mulk na padh lete.
Juma ke din :                                (Para 15)
Fazilat:Is Surah ka padhne Zameen wa Aasmaan tak Noor paida karta hai,8 Din woh Noor khayam rahta hai, Phir iske padhne wale ko yeh saara Noor Qabar me & Qabar ke baad Qayamat me diya jayeaga.

Jume ke din:                                      (Para 28)
Jume ke din Surah Juma ko padhe                                                                                                                                                                
       Tum me se sab se accha woh shaqs hai Jo QURAN Seekhe & Sikhaye.