June 10, 2013

kala jado sehar kamol (kaheli wa susti wa khaloot pasandi) ka quaran pak se tor

 •  
 • AS SALAMU ALLAIQUM
 •  AGER KISI PER SEHAR KAMOL HO CHOAKA HO KIO K IS KISAM KA SEHAR MAIN AKE ACHA INSAN ACHANAK SAB SE DOOR AUR ALLAIDA REHTA HAI KHOLOT AUR TANHAHE KO PASSAND KARTA HAI HALAKA IS KI KOHI MASHARTE WA SAMAJI GARALO KOHI WAJOHAT NAHI HOTEE AUR NA HE IS KO KOHI TIBI WAJA SAMNA NAZAR ATEE HAI . IS KI ALAMAT MAIN BELKUL TANHAHE AUR HER AKE SE BA ROKHI MOKAMAL SOOKONE AUR KHAMOSHE PARASHAN KHAIL , SIR DARAD AUR HAJOOM SE NAFRATE GHAR WALO SE NAFRATE SHORE SHARABA SE NAFRATE KHANA SE DOOR BAGH NA SUSTI AUR KAHELI, AUR KHOOB DAIR DAIR TAK SONA KAM KARNA KO G NA CHANA HER WAQUAT SOTA REHNA AUR BE MOKTALEEF WAJO HAAT HAI IS KA TOOR MAIN LIKH DETA HO QUARAN PAK KA AMAL HAI
 • 2. YEAH AMAL SIRF MUSLIMS KA LIYA HAI NON MUSLIM IS KO MAT KAREEN.
 •  SURAH FATAHA AUR SURAH BAKARA SOBAH KO PAR KAR APNA UPER DAM KAREEN 
 • AUR DOPHAR KO BAh WAQUAT ZOHER KO AL_EMRAN PAREEN 
 • AUR MAGRIB KA WAQUAT SURAH YASEEN AUR SURAH HASHER ,SURAH AL_KARAYA,SURAH FALAK,SURAH NAS SAB AKE AKE DAFA PAREEN 
 • AUR DAROOD IBRAHEMI 11 MARTABA AUR DAROOD HAZARA 11 MARTABA PARE IS KA SATH HE AYTAL KURSE SURAH NAS 
 • AUR ESAM ALI 41 BAR PAR KAR PANI PER DAM KAR KA IS SE GHOSAL KARE AUR YAHE PANI PEE JO SOBAH AUR SHAM PETA RAHE SOBAH AUR SHAM MAREEZ KA KAN MAIN KOHI AZAN DE 
 • AUR TAMAM AMAL 45 DAYS TAK KAREEN INSHALLAH TALA MAREEZ BELKUL THEEK HO JAHA GA IS AMAL SE KISI BE KISAM KA KOHI NOOKSAN NAHI HAI AGER MARZEEZ AMAL NAHI KAR SAKTA TO KOHI AUR US KO AMAL KAR KA DE 
 • AUR BAKI KAM ISHE TARAH KAREEN

MANZIL DUA

BISMILLAH-IR-RAHMAN-IR-RAHI•M
In the name of Allah, Most Beneficient, Most Merciful.

INTRODUCTION
“All praise be to Allah I and peace and blessings be upon His 
messenger r”
The ayaat (verses) of the Qur'an compiled herein are generally known 
as “Manzil”. The elders were particularly punctual in reciting this 
“Manzil” from amongst other du`as and formulas for protection and 
cure. It was customary to make special arrangements for children to 
commit this “Manzil” to memory.
Undoubtedly the ayah of the Qur'an and those du`as that are 
mentioned in the ahadith are more effective and beneficial than the 
wearing of a ta'aweez. In the formula of these amaliyaat (reciting of 
certain ayah and du`as for a particular purpose) preference must be 
given to the Qur'an and ahadith. The noble leader of the Ambiya u, 
Muhammad r, has taught us a du'a for every occasion of our dini
(religious) and dunyawi (worldly) needs, In the experience of the 
Masha'ikh (the scholars) reciting of certain ayaat and du’as for 
particular purposes has also been experienced to be successful.
The reading of the “Manzil” has been confirmed to be extremely 
effective for protection against the evil influence of Jinn, Sihr 
(witchcraft, sorcery etc.) and other evils. These ayaat of the Qur'an 
have also been mentioned with a slight variation in the number of 
ayaat, in the book “Al Qawlul Jameel”, wherein it has also been 
mentioned that there are these thirty three ayah which ward off the 
effects of Sihr (witch-craft), and that they are a protection against the 
Shayatin (devils), thieves and harmful wild beasts.
Whenever anyone suggested the reading of these ayah to a victim, 
they had to either indicate these verses in the respective books or write 
them down, Therefore it was felt that it would simplify this task if these 
ayah were printed separately.
It should be considered, and borne in mind that the effectiveness of 
the recital of these ayaat and du’as as a formula for specific purposes 
depends on the sincerity and; undisturbed and earnest devotion of the 
reader. The effectiveness of the response to du’as is relative to the 
determination of ones conviction and the depth of ones sincerity with 
which du’as are made. Allah's I names and His true and holy words 
hold great barakah, (unseen, blessings benefits and advantages of 
abundant value from Allah I).
“And Allah I is the One who grants strength 
to comply and adhere,(to His will and command)”.

The Manzil comprises the following verses of the Quran , you can use any transliteration site to look up the transliteration of these verses.


 • Surah Al-Fatihah (chapter 1): verses 1 to 7
 • Surah Al-Baqarah (chapter 2): verses 1 to 5, 163, 255 to 257, and 284 to 286
 • Surah Al-Imran (chapter 3): verses 18, 26 and 27
 • Surah Al-A'araf (chapter 7): verses 54 to 56
 • Surah Al-Israa (chapter 17): verses 110 and 111
 • Surah Al-Muminoon (chapter 23): verses 115 to 118
 • Surah Al-Saaffaat (chapter 37): verses 1 to 11
 • Surah Al-Rehman (chapter 55): verses 33 to 40
 • Surah Al-Hashr (chapter 59): verses 21 to 24
 • Surah Al-Jinn (chapter 72): verses 1 to 4
 • Surah Al-Kaafiroon (chapter 109): verses 1 to 6
 • Surah Al-Ikhlas (chapter 112): verses 1 to 4
 • Surah Al-Falaq (chapter 113): verses 1 to 5
 • Surah Al-Naas (chapter 114): verses 1 to 6

The entire manzil is prescribed to be read one or three times in one sitting. This may be performed once or twice a day, in the latter case once in the morning and once in the evening.Qayamat Ki Nishaniyan [Urdu] - Major Signs Of the Hour (Must Listen carefully)